Strona główna

O nas...

Dokonany zakup własnego mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej oprócz zapewnienia „dachu nad głową”, można śmiało traktować również jako działanie inwestycyjne. Poniesiony wydatek na zakup automatycznie przyniesie wymierne korzyści w narastającym okresie, ale... nie bez subiektywnego udziału każdego właściciela w zarządzie wspólną nieruchomością. Rzecz w tym, że sama eksploatacja nieruchomości wiąże się z dalszymi wydatkami, bo utrzymanie nieruchomości kosztuje. Faktu tego nic nie może zmienić. Faktu tego nie powinno się bagatelizować, można jednak działać, by koszt ten zoptymalizować. Działaniem takim może być... wybór właściwego zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego istnieje KVESTIA NIERUCHOMOŚCI.

KVESTIA NIERUCHOMOŚCI powstała jako odpowiedź na nieodpartą chęć realizowania zawodowych pomysłów na własną rękę, odpowiedzialność i ryzyko. Chcieliśmy czuć się nieskrępowani, a ograniczeni w swych działaniach jedynie przepisami prawa i zasadami dobrych obyczajów. Sprzyjało nam szczęście. Wykorzystaliśmy doświadczenie w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych w procesach prywatyzacji majątku Kompanii Węglowej S.A. i stworzyliśmy firmę, by spożytkować nasz potencjał dla dobra wspólnot mieszkaniowych istniejących w Bytomiu, Radzionkowie i Piekarach Śląskich.

Sprawowaniu zarządzania towarzyszy powaga zadania i stosowna ranga zobowiązań – daj się przekonać, że tak będzie w Twojej wspólnocie mieszkaniowej i sięgnij po naszą ofertę.

Copyright © 2013 Copyright Lokal I.K. Sp. z o.o.
.