Strona główna

Oferta...

Wydatek poniesiony na zakup mieszkania może z pewnością dać poczucie bezpieczeństwa i egzystencjalną stabilność. Wydatek na zakup mieszkania może dać możliwość urządzenia się „po swojemu”. Wydatek ów, to jednak przede wszystkim inwestycja choć z efektem korzyści odroczonym w czasie. W dłuższym okresie mieszkanie naturalnie korzysta z samoistnego przyrostu wartości nieruchomości, a profesjonalne gospodarowanie budynkiem daje ku temu pewność i współudział. Autentyczne zarządzanie nieruchomością jest sposobem na racjonalizację kosztów jej utrzymania w przeciwieństwie do biernej postawy trwania i pobierania „czynszu”. Postawa pasywna jest jednym z głównych czynników obniżających:

Ponieważ zarządzanie nieruchomościami jest płatną usługą świadczoną przez Zarządcę właścicielom, należy przez to rozumieć, iż to Zarządca służy swymi uprawnieniami wspólnocie mieszkaniowej, a nie odwrotnie. Zatem do czego potrzebny jest Zarządca?

a przede wszystkim do... rozwiązywania problemów: mieszkańców, administracyjnych, budowlanych, technicznych; można powiedzieć, że we wspólnotach mieszkaniowych o wiele mniej się zarządza sensu stricte, a o wiele częściej rozwiązuje się... problemy!

Dlatego wspólnota mieszkaniowa potrzebuje posiadać w swoim obrębie uprawnionego i zawodowego doradcę i pełnomocnika – swojego Zarządcę nieruchomości ! Stąd powstała KVESTIA NIERUCHOMOŚCI, by właściciele mieli świadomość, że Zarządca daje im to, za co mu wspólnota płaci. By właściciele i zarządca nieruchomości mieli do siebie szacunek, wzajemną odpowiedzialność i wymagania. By współpracowali na partnerskich zasadach, konstruktywnie wymieniali myśli i zadawali trudne pytania:

i – w efekcie – by tworzyły się pomysły na rozwój nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego niniejszym proponujemy współpracę w postaci zlecenia administrowania nieruchomością; ewentualnie chętnie przyjmiemy powierzenie zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli jesteś członkiem wspólnoty, która szuka nowego Zarządcy i życzysz sobie, aby Twoja nieruchomość była zarządzana w sposób pewny i zawodowy, w kilku prostych etapach pomożemy zorganizować przejęcie nieruchomości w zarząd przez KVESTIA NIERUCHOMOŚCI.

Copyright © 2013 Copyright Lokal I.K. Sp. z o.o.
.